ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 / 14:46:52     โดย : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
   องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ รวมทั้งสิ้น 17 รายการ โดยกำหนดขอรับรายละเอียดพร้อมใบเสนอราคาในวันที่ 9 - 18 ก.ค. 2561 ในวัน เวลา ราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 451366 ต่อ 13


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สวท.ฝาง
สิ้นสุดวันที่ : 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561