ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 / 10:33:40     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักงานสรรพสามิต มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์
สำนักงานสรรพสามิต มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์ จำนวน 1 คัน กำหนดวันประมูลวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่
ขอทราบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ http://www.excise.go.th/region5/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053240486ต่อ105 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
สิ้นสุดวันที่ : 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561