ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 / 15:33:05     โดย : สทท.เชียงใหม่
   ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สอบถาม 0 5394 8286


ข่าวรับสมัคร จาก : ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561