ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 / 15:38:23     โดย : สทท.เชียงใหม่
   สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านอุโมงค์
สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่สอบถามโทร 0 5332 9251-2 ต่อ 120


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
สิ้นสุดวันที่ : 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561