ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 / 15:43:19     โดย : สทท.เชียงใหม่
    มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี จัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงระบบ NETWORK เพิ่ม LAN
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี จัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงระบบ NETWORK เพิ่ม LAN เช็คสายเดิมบางจุดสอบถาม โทร. 0 5311 2271-3 ต่อ 306


ข่าวประกวดราคา จาก : มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี
สิ้นสุดวันที่ : 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561