ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 / 15:47:36     โดย : สทท.เชียงใหม่
   มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีความประสงค์จะคัดเลือกราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีความประสงค์จะคัดเลือกราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีคัดเลือกราคา สอบถาม โทร. 0 5311 2271-3 ต่อ 306


ข่าวประกวดราคา จาก : มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สิ้นสุดวันที่ : 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561