ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 / 08:57:56     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทรายทอง
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทรายทองสำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 บ้านทรายทอง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 โทรศัพท์ 0-5353-7478 ต่อ 52 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561