ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 / 11:59:03     โดย : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
   โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครงาน
โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา และรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปจำนวน 5 ตำแหน่ง 37 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 25 กรกฎาคม 2561


ข่าวรับสมัคร จาก : โรงพยาบาลสวนปรุง
สิ้นสุดวันที่ : 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561