ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 / 11:12:27     โดย : สวท.เชียงราย
   กรมธนารักษ์โดยจังหวัดเชียงราย เปิดให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง จำนวน 1 โครงการ
กรมธนารักษ์โดยจังหวัดเชียงราย เปิดให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง จำนวน 1 โครงการ กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 24 กันยายน 2561 ตั้งแต่ เวลา 10.00 น.-11.30 น. ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย หรือสอบถามโทรศัพท์ 0-5371-1685 ต่อ 5 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
สิ้นสุดวันที่ : 24 กันยายน พ.ศ. 2561