ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 22 สิงหาคม 2561 / 16:04:48     โดย : สวท.แพร่
   วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. สำหรับคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวแขน ขา และลำตัว
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. สำหรับคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวแขน ขา และลำตัว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่คนพิการที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีการจัดสอบคัดเลือกในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการที่อยู่ต่างจังหวัด จึงมีการกำหนดสอบนอกสถานที่ช่วงเดือนกันยายน 2561 ใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก อุบลราชธานี ขอนแก่น สงขลา และพระนครศรีอยุธยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการ โทรศัพท์หมายเลข 089-403-5950


ข่าวรับสมัคร จาก : วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี
สิ้นสุดวันที่ : 02 ตุลาคม พ.ศ. 2561