ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 22 สิงหาคม 2561 / 16:29:59     โดย : สวท.พะเยา
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนผู้มีส่วนร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนผู้มีส่วนร่วม (ศิษย์เก่าอายุ 25 ปีขั้นไป , สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรที่มีภารกิจการเรียนรู้) เสนอชื่อ ครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 โดยสามารถเสนอชื่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าหมาจักรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้สามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซด์ www.pmca.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054-430931 ในวันเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561