ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 30 สิงหาคม 2561 / 11:24:08     โดย : สวท.เชียงราย
   จัดหางานจังหวัดเชียงราย ขายทอดตลาดรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน 1 คัน
จัดหางานจังหวัดเชียงราย ขายทอดตลาดรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน 1 คัน กำหนดประมูลด้วยวาจาในวันที่ 20 กันยายน 2561 ตั้งแต่ เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ จัดหางานจังหวัดเชียงราย หรือสอบถามโทรศัพท์ 0-5375-0611 ต่อ 112 และ 115 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : จัดหางานจังหวัดเชียงราย
สิ้นสุดวันที่ : 20 กันยายน พ.ศ. 2561