ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 5 กันยายน 2561 / 13:59:13     โดย : สทท.เชียงใหม่
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียนในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบถาม โทร. 0 5394 4248,0 5322 1285


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 18 กันยายน พ.ศ. 2561