ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 5 กันยายน 2561 / 14:06:56     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 14 กันยายน 2561 ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-5353-7610 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 14 กันยายน พ.ศ. 2561