ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 5 กันยายน 2561 / 14:07:17     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จำนวน 1 อัตรา ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-5351-1652, 0-5351-1653 และ 0-5351-0442 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
สิ้นสุดวันที่ : 30 กันยายน พ.ศ. 2561