ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 14 กันยายน 2561 / 14:21:34     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (พื้นที่ทั่วไป) โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2561 ที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามโทร. 0-5351-1295


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 16 กันยายน พ.ศ. 2561