ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 14 กันยายน 2561 / 14:21:54     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ครู ศรช.) โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2561 ที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามโทร. 0-5351-1295


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 16 กันยายน พ.ศ. 2561