ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 3 ตุลาคม 2561 / 11:09:10     โดย : สวท.เชียงราย
   แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย ขายทอดตลาดครุภัณฑ์จักรกลและยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ
แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย ขายทอดตลาดครุภัณฑ์จักรกลและยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ กำหนดสภาพครุภัณฑ์ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 10.30 น. และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ ส่วนเครื่องกล แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย โทรศัพท์ 0-5315-2035 ต่อ 701,702 หรือดูรายละเอียดทาง www.dorcr.drr.go.th


ข่าวประกวดราคา จาก : แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย
สิ้นสุดวันที่ : 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561