ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 3 ตุลาคม 2561 / 15:32:09     โดย : สทท.เชียงใหม่
   สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ครั้งที่ 4 ของจังหวัดลำพูน
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ครั้งที่ 4 ของจังหวัดลำพูน ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กฉ จำนวน 301 หมายเลข ในวันที่ 17-18 พศจิกายน 2561 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปสอบถาม โทร.0 5353 7325


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561