ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 4 ตุลาคม 2561 / 15:52:42     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน รับสมัครแรงงานจ้างเหมา ตำแหน่ง คนงานเกษตร
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน รับสมัครแรงงานจ้างเหมา ตำแหน่ง คนงานเกษตรศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน รับสมัครแรงงานจ้างเหมาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่ง คนงานเกษตร หากประสงค์จะเข้าทำงาน สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน โทร. 0-5309-6215 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561