ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 5 ตุลาคม 2561 / 14:51:47     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์
ด้วยทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์ (แบบจ้างเหมาบริการ) เดือนละ 8,600 บาท จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัเนี้ไปจนถึง 18 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น. ในวันราชการ หรือสามาถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 053-122339 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561