ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 8 ตุลาคม 2561 / 13:59:55     โดย : สวท.ลำปาง
   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการและบุคลากรสายสนับสนุนการสอน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะ รับสมัครตำแหน่งพนักงานราชการจำนวน 3 อัตราวุฒิปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด สาขาจิตวิทยาคลินิก สาขาภาษาอังกฤษ และบุคลากรสายสนับสนุนการสอนตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน 4 อัตราวุฒิการศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (แม่ครัว) จำนวน 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยรับสมครตั้งแต่วันที่ 1 -11 ตุลาคม 2561 โดยจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 นี้ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มงานบริหารบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0-5422-8574 โทรสาร 0-54228575 เว็บไซต์ http://www.speciallampang.go.th อีเมล์ pseclampang@hotmsil.com


ข่าวรับสมัคร จาก : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561