ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 ตุลาคม 2561 / 12:29:36     โดย : สวท.พะเยา
   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา (สวท.พะเยา) จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน เงินเดือน 15,000 บาท โดยขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สวท.พะเยา เลขที่ 507 หมู่ 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และรายละเอียดในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ทางเว็ปไซต์ http://radiophayao@prd.go.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ สวท.พะเยา
โดยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. จะมีการสอบคัดเลือก ณ สวท.พะเยา ซึ่งวิธีการสอบคัดเลือกจะมีการสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบเสียง) การสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ผู้ที่จะสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ได้นั้น จะต้องผ่านการสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนนสอบ ทางเว็ปไซต์ http://radiophayao@prd.go.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ สวท.พะเยา
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวท.พะเยา โทร. 054-887145 ในวันเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561