ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 ตุลาคม 2561 / 13:15:26     โดย : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
   โรงเรียนสายอักษร รับสมัครครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนสายอักษร อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครคูรผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบด้วนตนเอง ระหว่างวันที่ 9-24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนสายอักษร


ข่าวรับสมัคร จาก : โรงเรียนสายอักษร
สิ้นสุดวันที่ : 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561