ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 ตุลาคม 2561 / 14:38:49     โดย : สทท.เชียงใหม่
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุดของมหาวิทยาลัย ตามประกาศเลขที่ 1/2562 สอบถาม โทร. 0 5377 6000 ต่อ 1726


ข่าวประกวดราคา จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สิ้นสุดวันที่ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561