ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 ตุลาคม 2561 / 16:09:35     โดย : สวท.ลำปาง
   สำนักงานเทศบาลนครลำปาง จัดประกวดราคาเช่ารถบรรทุกเก็บขนมูลฝอย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มีนาคม 2562
สำนักงานเทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาเช่ารถบรรทุกเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 2,261,980 บาท โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 12 ตุลาคม ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.lampangcity.go.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0-5423-7237 ต่อ 7709, 7710ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานเทศบาลนครลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561