ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 ตุลาคม 2561 / 16:59:59     โดย : สวท.ลำปาง
   ชมรมเทควันโดจังหวัดลำปาง จัดการแข่งขัน “Lampang Taekwando Open Championship 2018” วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561
ชมรมเทควันโดจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ร.ร.อาลัมภางค์เทควันโด ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเทควันโด “Lampang Taekwando Open Championship 2018” วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมเยาวชนในการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางด้วย โดยในการจัดแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และผู้ติดตาม ฯลฯ จากสถาบันสอนเทควันโดจากทั่วประเทศโดยจัด ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : ชมรมเทควันโดจังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561