ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 ตุลาคม 2561 / 13:33:35     โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
   สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน สวท.เชียงใหม่ ปฏิบัติราชการ ณ สวท.ฝาง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน สวท.เชียงใหม่ ปฏิบัติราชการ ณ สวท.ฝาง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ฝ่ายบริหารทั่วไป เลขที่ 49 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 ตุลาคม 2561 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. หรือ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ (EMS) โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” ไปที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เลขที่ 49 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 ทั้งนี้ ใบสมัครสอบที่ส่งทางไปรษณีย์ให้ถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ประทับตราภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารทั่วไป โทร 053-283734


ข่าวรับสมัคร จาก : สปข. 3
สิ้นสุดวันที่ : 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561