ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 ตุลาคม 2561 / 13:52:20     โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
   กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ ขอขยายเวลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
กองการเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง บุคลากร อัตราเงินเดือน 15,000 บาท รับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 10 ตุลาคม 2561 ขยายเป็นระหว่างวันที่ 2 – 18 ตุลาคม 2561 ในวัน เวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือทาง Email personnel @ prd.go.th ผู้ที่สนใจ ติดต่อขอรับใบสมัครเข้าการคัดเลือกได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอีดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-6182323 ต่อ 1319


ข่าวรับสมัคร จาก : กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์
สิ้นสุดวันที่ : 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561