ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 ตุลาคม 2561 / 14:46:41     โดย : สวท.ลำปาง
   โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง จัดโครงการ ”Run for Fun” ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ 10 ปีสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ”Run for Fun” ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนและ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว มอบเป็นการกุศลแก่หน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน สมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 16 พฤศจิกายน 2561 ทางระบบออนไลน์ http://laorutislampangrunforfun.com หรือสมัครโดยตรงที่ ห้องสำนักงาน โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ ลำปางสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจ 10ปีสาธิตลอออุทิศ ลำปาง Run for Fun หรือ โทรศัพท์ 054-228015 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561