ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 ตุลาคม 2561 / 15:01:35     โดย : สทท.เชียงใหม่
   สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน จำนวน 1 อัตรา สวท.เชียงใหม่ ปฏิบัติราชการ ณ สวท.ฝาง สอบถาม โทร. 0 5328 3734


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3
สิ้นสุดวันที่ : 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561