ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 ตุลาคม 2561 / 16:00:05     โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตามประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ในวัน เวลาราชการ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ชั้น 10 กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือยื่นใบสมัครทาง www.prd.go.th สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-6182323 ต่อ 1015


ข่าวรับสมัคร จาก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
สิ้นสุดวันที่ : 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561