ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 19 ตุลาคม 2561 / 14:24:55     โดย : สวท.ลำปาง
   ขอเชิญส่งประกวดแม่หญิงสะเปาแก้ว-แม่หญิงสะเปาคำ ในงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำปาง “ล่องสะเปาจาวละกอน”
เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญส่งประกวดแม่หญิงสะเปาแก้ว-แม่หญิงสะเปาคำ ในงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำปาง ชื่องาน “ล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2561” ณ เวทีหน้าสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของจังหวัดลำปาง นอกจากนี้ยังเชิญร่วมกันอนุรักษ์การแต่งกายพื้นเมืองในช่วงงานล่องสะเปาจาวละกอน ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561 โดยทั่วกันเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปางในวันและเวลาราชการ โทร 054-237276 ต่อ 3207


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : เทศบาลนครลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561