ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 31 ตุลาคม 2561 / 16:05:52     โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
   รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน วุฒิปริญญาตรี สาขาด้านการเกษตรยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้-๙ พ.ย. ๒๕๖๑ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๕๓-๖๑๗๑๔๔


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน
สิ้นสุดวันที่ : 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561