ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 / 13:07:10     โดย : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
   โรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
โรงพยาบาลแม่สะเรียง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 6,560 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาท้องถิ่น เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-681032-4 ต่อ 106,107


ข่าวรับสมัคร จาก : โรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
สิ้นสุดวันที่ : 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561