ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 / 13:52:54     โดย : สวท.ลำปาง
   สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เชิญชวนร่วมกิจกรรม หมอชวนวิ่ง วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เชิญชวนร่วมกิจกรรม โครงการหมอชวนวิ่ง ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยมีระยะทางทั้งสิ้น 223.4 กิโลเมตร จาก อ.ห้างฉัตร สู่ จ.ตาก โดยจะมีการสาธิตให้ความรู้การวิ่งและเดินที่ถูกวิธี ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ และประโยชน์ที่ได้รับจากการวิ่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุข จ.ลำปาง โทร 0-5422-7526-9 ต่อ106-107


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561