ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 / 13:57:21     โดย : สวท.ลำปาง
   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการและตำแหน่งแม่ครัว
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนการสอน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และตำแหน่งแม่ครัว จำนวน 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มงานบริหารบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง โทร 0-5422-8574


ข่าวรับสมัคร จาก : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561