ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 / 15:46:44     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าหลุก 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าหลุก 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าหลุก 1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองล่อง เทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สอบถามโทร. 0-5350-5048 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง จังหวัดลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561