ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 / 13:19:19     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในตำบลสันนาเม็ง
สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในตำบลสันนาเม็ง โดยทำการจัดเก็บตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561-เดือนกันยายน 2562 รวมระยเวลา 10 เดือน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sannameng.go.th หริือ www.gprocurement.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 053-038140 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
สิ้นสุดวันที่ : 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561