ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 / 14:46:53     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ส.ป.ก.เชียงใหม่) ได้มีประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา สามารถสัมครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 - 14 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาทำการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561