ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 / 14:58:58     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ
ด้วยศูนย์อุตสาหกรรมภาคที่ 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์หมายเลข 053-245361-2 ต่อ 111 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ หมดเขตรับสมัครวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561


ข่าวรับสมัคร จาก : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
สิ้นสุดวันที่ : 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561