ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 / 15:08:16     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ผู้ที่สนใจจะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561