ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 / 15:48:31     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศบริการการรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ด้วยสำนักงานคระกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขอรับเอกสารการสมัครฯ ผู้สนใจจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาพ สามารถขอรับเอกสารการสมัครได้จากสำนักทะเบียนอำเภอ หรือจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ www.ect.go.th/chiangmai ได้ระหว่างวันที่ 22 - 30 พฤศจิกายน 2561


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561