ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 / 15:01:58     โดย : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
   เทศบาลตำบลแม่อายประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก
เทศบาลตำบลแม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิดลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน
ผู้สนใจสามารถยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วนอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สอบถามขอมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053459000 ต่อ 109


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลแม่อาย
สิ้นสุดวันที่ : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561