ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 / 14:42:34     โดย : สวท.พะเยา
   สนง.สรรพากรพื้นที่พะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสรรพากร จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับเดือนละ 11,400 บาท คุณสมบัติต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา ส่วนบริหารงานทั่วไปชั้น 1 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 054 481871


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 07 ธันวาคม พ.ศ. 2561