ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 / 16:30:10     โดย : สวท.แพร่
   สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562 จำนวน 7 ประเภททุน และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2562 จำนวน 50 ทุนรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน - วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงาน ก.พ.
สิ้นสุดวันที่ : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561