ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 / 08:46:37     โดย : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงรับสมัครพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ตั้งแต่่วันที่ 29 พ.ย. - 12 ธ.ค. 61 ในวันเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 106050


ข่าวรับสมัคร จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
สิ้นสุดวันที่ : 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561