ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 / 08:52:33     โดย : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
   องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนรับสมัครพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
1. คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา
2. คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสำรวจและการจำทำแผนที่) จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้ดูแลเด็ก (ครูพี่เลี้ยง) จำนวน 1 อัตราผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ตั้งแต่วันที่ 11 - 27 ธ.ค. 61 ในวันเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053451234 ต่อ 17


ข่าวรับสมัคร จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
สิ้นสุดวันที่ : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561