ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 / 13:56:38     โดย : สวท.ลำปาง
   สรรพสามิตภาค 5 แจงธุรกิจสุราชุมชนภาคเหนือยังสดใส สร้างงาน เสริมรายได้ในชุมชน
สรรพสามิตภาค 5 แจงธุรกิจสุราชุมชนภาคเหนือยังสดใส สร้างงาน เสริมรายได้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยสรรพสามิตได้กำกับดูแล ติดตามหน่วยงานในความรับผิดชอบให้ดำเนินมาตรการดูแลการผลิตสุราชุมชนอย่างเป็นระบบ ด้วยการให้ความรู้แนะนำชี้แจงกระบวนผลิตสุราที่ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพสามิตกำหนด ไม่เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจจะขออนุญาตผลิตสุราชุมชน กรมสรรพสามิตพร้อมอำนวยความสะดวกและให้บริการ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งในวันและเวลาราชการ หรือโทร 1713 สายด่วนสรรพสามิต


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สรรพสามิตภาค 5
สิ้นสุดวันที่ : 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561