ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 / 10:37:48     โดย : สวท.ลำปาง
   องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารผ่านศึก
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่ 4 โดยการสอบชิงทุนการศึกษาขององค์การฯ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นเงินทุนละ 10,000 บาท ต่อปีการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จนจบระดับปริญญาตรีในประเทศ ผู้สนใจสามารถยื่นหลักฐานสมัครสอบชิงทุนการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 มกราคม 2562 ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง หรือโทร 0-5483-9477 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์
สิ้นสุดวันที่ : 25 มกราคม พ.ศ. 2562